Ostrešja

Oblika strehe je odvisna od števila in naklona strešin ter vrst kritine. Po obliki delimo strehe v eno-, dvo- in več kapne zelo strme, strme, položne ter strehe z majhnim in zelo majhnim naklonom. Tlorisna površina stavbe je lahko pokrita s streho iz ene same ravna ali ločno oblikovane strešine ali pa s streho, sestavljeno iz dveh ali več po obliki ravnih ali ločenih strešin.

Najbolj primeren les za strešne konstrukcije je smrekovina in jelovina, ki sta na trgu lahko dosegljivi ter poceni. Obdelava je enostavna, pri tem pa imata obe vrsti lesa dobre upogibne ter elastične lastnosti. Trajnost obeh vrst je srednje dolga (pomembna je zaščita lesa proti vremenskim vplivom ter rjavi in beli trohnobi).

Izdelave strešne konstrukcije v podjetju Egoles d.o.o. poteka sledeče:

  • Izris konstrukcije s programom podprtim s CNC strojem.
  • Razres s CNC strojem
  • Komplementiranje razrezanih delov tako, da je montaža kar se da učinkovita,
  • Izdelava natančnega montažnega načrta,
  • Montaža na terenu.