Ostrešja

Palično konstrukcijo se običajno uporablja za strešne konstrukcije posebnih oblik ali velikih razponov, kar omogoča prosto načrtovanje tlorisnih površin pri projektiranju. Elementi paličja so običajno iz enega kosa lahko pa tudi iz več kosov (najpogosteje kadar je element natezni).

Tehnologija ježevih nosilcev nam omogoča premostitev velikih razponov, do 30 m brez podpor, kar je še posebej zaželjeno pri večjih poslovnih objektih, kot so lahko hale, hlevi, velike dvorane in navzadnje tudi stanovanjski objekti, kjer je t.i. »open space« vedno bolj pogost.

Žebljane konstrukcije so sestavljene predvsem iz desk ter plohov standardne dolžine 4m (v izjemnih primerih do 8m). Širina desk oz. plohov ni točno določena, vendar je zaželena, da je manjša od 16 cm, saj se s tem izognemo večjemu delovanju lesa. Korekten spoj zagotovimo z ježevkami dimenzij, ki jih določa statični izračun. Oblika nosilca je vezana na razpon, na lokacijo in na izbiro kritine.