O podjetju

POSLANSTVO

Smo okolju prijazna družba z dolgoletno tradicijo, usmerjena v visoko kakovost izdelkov in storitev ter energetsko varčnost.

Gradimo nizkoenergijske, pasivne objekte iz okolju prijaznih materialov. Podpiramo prizadevanja za ekološko gradnjo in trajnostni razvoj v gradbeništvu. Našim kupcem omogočamo manjšo porabo energije in ugodno bivalno klimo.

 

VIZIJA

Na slovenskem trgu želimo, da nas kupci prepoznajo kot visoko kvalitetno, zanesljivo in sodobno podjetje. Povečati želimo tržni delež in vstopiti na trge visoko razvitih držav severne in zahodne Evrope.

 

VREDNOTE

Naše vrednote so znanje, strokovnost, zanesljivost, družbena odgovornost, zvestoba in poštenost.