Montažne hiše

1. PRILAGODLJIVOST IN INDIVIDUALNI PRISTOP

V podjetju Egoles d.o.o. prisluhnemo posameznim zahtevam in željam strank. Na podlagi naših večletnih izkušenj pri gradnji lesenih montažnih objektov poskušamo najti optimalno pot pri izpolnitvi vaših želja.

 

2. KAKOVOST

Že leta 2000 smo od nemškega združenja proizvajalcev montažnih hiš pridobili zank kakovosti RAL, ki predstavlja pomemben znak kakovosti.

Leta 2014 smo pridobili certifikat CE. S tem smo pridobili dovoljenje za proizvodnjo in prodajo naših proizvodov na trgu celotne Evropske unije. S certifikatom o skladnosti (CE) kupcu zagotavljamo, da so izpolnjene bistvene zahteve glede varnosti objekta: mehanska odpornost in stabilnost ter požarna varnost. Upoštevamo tudi koncept o trajnosti, ekonomičnosti in koncept o zagotavljanju zdravega bivalnega okolja. Prav tako so izpolnjene zahteve glede sproščanja nevarnih snovi, zrakotesnosti in vodoodpornosti.

Leta 2014 smo pridobili certifikat »Attestato di denuncia dell' attività di lavorazione di elementi strutturali in legno«, ki ga izdaja italijansko ministrstvo za javna dela. S tem potrdilom smo poobleščena firma za krojenje lesenih konstrukcijski elementov, katere lahko izvažamo na italijansko tržišče.

 

3. VSE NA ENEM MESTU

V podjetju Egoles d.o.o. nudimo podporo in znanje skozi celoten proces načrtovanja in postavitve montažne hiše ˝OD IDEJE DO IZVEDBE˝! V sodelovanju s sodelavci vam olajšamo postopek pridobivanja projektne dokumentacije, po želji izdelamo klet ali temeljno ploščo, načrtujemo, izdelamo in montiramo (vašo) montažno hišo.

 

4. NARAVNI MATERIALI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Egoles je simbol za tehnološko in ekološko varčno gradnjo na področju montažnih hiš in javnih objektov. Egoles predstavlja sodobno leseno gradnjo in ustreza najvišjim ekološkim standardom, saj so materiali, ki jih vgrajujemo naravni in ekološko neoporečni. S proizvodnjo in montažo objektov po veliko panelnem sistemu montažne gradnje podpiramo prizadevanje za ekološko gradnjo in trajnostni razvoj v gradbeništvu.

 

5. ODPRT SISTEM GRADNJE

Odprt sistem gradnje hiš z visoko tlorisno in oblikovno prilagodljivostjo omogoča izpolnitev različnih potreb kupcev, hkrati pa ustreza življenjskemu standardu današnjega časa. Gre za sistem, pri kateremu združujemo gradnjo iz naravnih materialov in principe pasivne in nizko energijske gradnje montažnih objektov, ki so med seboj tesno povezani. S tem zagotovimo visoko kvalitetno bivalno ugodje.

 

6. ENERGETSKA VARČNOST HIŠE

Na podlagi večletnega razvoja, optimizacije konstrukcijskih elementov in ob upoštevanju in kvalitetni izvedbi standardnih certificiranih detajlov vam omogočamo izvedbo nizkoenergijske Egoles hiše s porabo energije pod 25 kWh/m²a (izračunano po metodi PHPP 7), v pasivni izvedbi pa celo pod 15kWh/m²a . Pred izgradnjo nizkoenergijske/pasivne Egoles hiše vam pomagamo urediti tudi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev subvencije EKO sklada.

 

7. FIKSNE, VNAPREJ ZNANE CENE

Cene in plačilni pogoji so določeni ob podpisu pogodbe in se do konca gradnje ne spreminjajo.

 

8. ZRAKOTESNOST OBJEKTOV

Pri optimiziranju konstrukcijskega elementa in montaži konstrukcijskih sklopov smo velik poudarek namenili zrakotesnosti objekta, ki ima velik pomen pri energetski učinkovitosti objekta. Z našimi certificiranimi detajli stikov in kvalitetno montažo zagotavljamo zelo dobro zrakotesnost montažnih Egoles hiš. Zrakotesnost objekta je bila ničkolikokrat potrjena tudi v praksi, kjer smo na objektu opravili test zrakotesnosti.

 

9. ENOSTAVNA, HITRA IN VARNA GRADNJA

Ker je lesena montažna gradnja opredeljena kot suha in ker so elementi že predizdelani v proizvodnji, montaža do 4. gr. faze pa se konča v cca 4 dneh lahko trdimo da je tak tip gradnje enostavnejši in hitrejši kot npr. klasični način gradnje. Prav tako pa na podlagi statičnih izračunov in ostalih testov zagotavljamo odlično (proti)potresno in (proti)požarno varnost.

 

10. LASTNA PROIZVODNJA (NADZOROVAN PROCES PROIZVODNJE IN KAKOVOSTI IZDELKA)

Pri gradnji montažne hiše Egoles je osnovni element montažne konstrukcije velika panelna lesena konstrukcija. Osnovna ideja panelne montažne gradnje je doseči čim večjo stopnjo prefabrikacije v proizvodnem objektu. S tem je omogočena boljša kontrola procesa in klimatskih pogojev, v katerih proizvodnja poteka. Rezultat je visoka kvaliteta končnega izdelka.

Proizvodnja poteka v kontroliranih klimatskih pogojih, ki imajo pomemben vpliv na vgrajeni material (les, obloge, izolacijo). Zato se lahko, neodvisno od vremenskih razmer, izvajajo vse faze sestave stenskega panela, vgradnja stavbnega pohištva, izdelava fasade, skladiščenje in nakladanje na tovornjake. Vse našteto je pogoj za doseganje visoke kvalitete končnega izdelka.